mobirise.com

Katarzyna Sulik

pedagog, terapeuta, polonista

OFERTA USŁUG

Terapia dzieci

W Naszej Poradni Psychopedagogicznej

Oferuję przeprowadzenie kompleksowych terapii
dla dzieci z różnymi problemami. Terapeutyzuję problemy emocjonalne, społeczne, personalne, trudności w nauce lub przebywaniu w otoczeniu.

Przyjmuję w Poradni Psychopedagogicznej w Bolesławcu.

Psychoedukacja dla rodziców i opiekunów

Szkolenia, edukacja, terapia

Ważne jest również wspiernie rodziców i opiekunów dzieci w wykonywaniu ich trudnej roli. Psychoedukacja wiąże się często z ćwiczeniami jest doskonałym uzupełnieniem terapii dla dzieci.

Poradnictwo Psychopedagogiczne

Wtedy gdy nie wiesz co już możesz zrobić

Poradnictwo jest to zaawansowane i profesjonalne doradztwo. Wiąże się z otrzymaniem danych na temat życia, pracy, rodziny, wychowania, analizą wyborów i wsparciu w podejmowaniu trudnych i ciężkich decyzji.

Diagnostyka

Psychlogiczno - pedagogiczna i społeczna

Diagnostyka jest procesem indywidualnym. Diagnostyka rodzinna przedaje się w sprawach rozwodowych, przyznania opieki nad dzieckiem lub karnych. W procesie diagnostycznym biorą udział również inni specjaliści. Jako pedagog uczestniczę również przy diagnostyce w problemach natury społecznej oraz prawnej.

Zajęcia rewalidacyjne z elementami IS

Zajęcia prowadzone m.i. dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

Czasami w naszym życiu pojawiają się nieprzewidzane trudności związane z wychowaniem osób z niepełnosprawnością. Zajęcia takie usprawniają funkcjonowanie w społeczeństwie. Mają za zadanie doprowadzić np. dziecko do samodzielnego funkcjonowania.

Edukacja j. polskiego

Czyli potocznie nazywane korepetycjami

Jako polonista prowadzę zajęcia z języka polskiego. Przygotowuję ucznów do różnych egzaminów, konkursów na różnych poziomach.

W mojej ofercie znajduje się również diagnostyka z zakresu grafomotoryki, dysortografii i dysleksji oraz praca nad tymi problemami.

Jestem członkiem

Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego

Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne jest Stowarzyszeniem ludzi zaangażowanych w sprawy lokalnych społeczności, pragnących uczestniczyć w działaniach naukowych z dziedziny oświaty, wychowania obywatelskiego i rozwoju człowieka.

Jako Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne chcemy kreować działania zainspirowane przepisami Konwencji o prawach dziecka, Ideą Wolności wyrażoną w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz innymi aktami prawa krajowego i międzynarodowego wywodzącymi się z poszanowania dla emancypacji ruchów społecznych. Pragniemy współpracować ze wszystkimi środowiskami, których działania skierowane będą na popularyzację wiedzy, aktywizację społeczeństwa i rozwój. 

Zapoznaj się z zespołem specjalistów PTPP z którymi współpracuję i wybierz kogoś.

Zobacz specjalistów PTPP!

Zapraszam na ...

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ!

Podania Psychopedagogiczna w Bolesławcu 
59-700 Bolesławiec, Aleja Tysiaclecia 2

Rejestracja telefoniczna: +48 733 379 538

Rejestracja Whatsapp: (+48) 733 379 538
Rejestracja Gadu Gadu: 4136117
E-mail: poradniabc@psychopedagog.eu